บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นสถานประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์
ผ่านการรับรองจาก กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อยู่ภายใต้การควบคุมของบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ จึงสามารถมั่นใจได้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้าที่ใส่ใจในทุกๆ การผลิต ด้วยราคาที่เหมาะสม

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ เลขที่ กท. สผ. 104/2563