Cream Blush

Cream Blush

Cream Blush

บลัชออนเนื้อครีม เปลี่ยนเป็นแป้ง แห้งทันทีที่ทา

  • 2 in 1 Cheek & Lip
  • Cream to Powder
  • Long Lasting